01 // introduction

Initial meeting and recognition of customer expectations, development of the overall shape and scope of the project.

02 // establishing the aesthetics and getting to know the client’s needs

Szczegółowe poznanie preferowanej estetyki i potrzeb klienta, ustalenie zasad współpracy, doprecyzowanie poszczególnych elementów koncepcji: stylu projektu, zastosowanych rozwiazań funkcjonalnych, kolorystyki, materiałów i oświetlenia.

03 // układ funkcjonalno - użytkowy

Dokładne przeanalizowanie i ustalenie układu poszczególnych pomieszczeń pod katem ich funkcji, wielkości, wysposażenia.

04 // opracowanie wizualizacji

Presentation of the project using 3D visualization.
Initial meeting and recognition of customer expectations, development of the overall shape and scope of the project.

05 // omówienie wizualizacji z klientem

Initial meeting and recognition of customer expectations, development of the overall shape and scope of the project.

06 // kosztorys

Przedstawienie szczegółowej wyceny uwzględniajacej zastosowane w projekcie rozwiazania, elementy wyposażenia oraz koszty poszczególnych prac wykończeniowych.

07 // choosing contractors and suppliers

Możliwośc wyboru współpracujacych z naszym biurem projektowym wykonawców oraz dystrybutorów materiałów i elementów wyposażenia.

08 // rysunki techniczne

Przygotowanie rysunków technicznych opracowanej koncepcji.

09 // designers’s supervision / turnkey

Kontrola poszczególnych etapów wykonawczych projektu w celu dopilnowania zgodności realizacji z opracowan koncepcji.